Polityka prywatności i stosowanie plików cookies

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług i produktów oferowanych przez serwis internetowy www.sylwiasworczuk.pl (dalej: Serwis)

2. Administratorem Serwisu jest Sylwia Sworczuk, Gdynia 81-331 Falista 22b/15, dalej zwana: Operatorem.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Operator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE zwanego dalej „RODO”, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). Sylwia Sworczuk stworzyła nową „Politykę prywatności i stosowania plików cookies”, która określa, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe użytkownika Serwisu oraz chroniona jest jego prywatność w przypadku, gdy użytkownik  korzysta z usług świadczonych przez Sylwię Sworczuk. Zapoznanie się z „Polityką prywatności i stosowania plików cookies” umożliwia użytkownikowi zrozumienie, jakie jego dane osobowe i w jakim celu są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi w zakresie ochrony danych osobowych i w jaki sposób może z nich korzystać.

4. Zgodnie z art. 16 – 21 RODO użytkownik ma następujące prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby dokonać jakichkolwiek zmian należy wysłać takie żądanie na adres poczty: kontakt@sylwiasworczuk.pl.

5. Cele i czynności, w których przetwarzane są dane:

  • Newsletter
    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Zapisując się do newslettera, użytkownik musi podać swoje imię oraz adres email. Zapis ten odbywa się za pośrednictwem formularza do zapisu do newslettera. Dane pozyskane w celu przesyłania newslettera muszą posiadać zgodę użytkownika do ich przetwarzania. Zgody ta jest udzielana podczas zapisywania się do newslettera.
  • Kontakt poprzez pocztę e-mail
    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Przesyłając zapytanie drogą mailową, użytkownik przekazuje swój adres email jako adres nadawcy wiadomości. Dane przekazane tą drogą są przetwarzane w celu nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem.

Operator zapewnia poufność oraz bezpieczeństwo wszelkich informacji uzyskanych od użytkowników poprzez skorzystanie z wyżej wymienionych narzędzi. Informacje pozyskane tą drogą nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których Operator byłby zobowiązany do ich przekazania właściwym organom władzy publicznej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pliki cookies
Serwis www.sylwiasworczuk.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkownik podczas pierwszych odwiedzin tej strony proszony jest o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. Serwis korzysta zarówno z własnych cookies jak i podmiotów trzecich, np.: Facebook, Instagram, Google Analytics.

61. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

6b. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

6c. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

6d. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

6e. Celami stosowania plików cookies, które wykorzystywane są przez Operatora, są:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej. Pozwala to na ulepszanie struktury Serwisu, zawartości oraz funkcjonalności.
– dopasowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika. Pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, bez możliwości personalnej identyfikacji użytkownika.

6f. Użytkownicy korzystający z Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, a w szczególności przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

6g. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

6h. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne Serwisu.

6i. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

7. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera. Zapis tych zapytań jest przedstawiany w formie logów, które dotyczą np.: adresu IP, z którego było wysłane zapytanie, datę i czas, informacje o systemie operacyjnym oraz przeglądarce internetowej.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. Użytkowników Serwisu obowiązuje zawsze aktualna wersja dostępna na stronie.